De nieuwe minister van J&V zal niet vastlopen in ambtelijke bureaucratie

Secretaris-Generaal Dick Schoof spreekt over een ‘overzichtelijk beeld’ – en daar heeft hij in feite gelijk in. Tegelijkertijd is de JenV-organisatie voor buitenstaanders ondoorgrondelijk en laat zien hoe de ambtelijke bureaucratie er uitziet. Het boekwerk, 191 pagina’s dik, toont daarmee de complexiteit van het ministerie, met honderden raden en onderraden, directoraten, directies en onderdirecties, ministeriële en andere commissies, programma’s, taskforces,…

Deel deze post:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MEER RECENTE BERICHTEN