Wet zorg en dwang (Wzd): zo nodig procedure voor aanwijzen wettelijk vertegenwoordiger – maar geen voorwaarde voor machtiging

HR 17 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1892 Het bepaalde in art. 28a lid 2, aanhef en onder c, Wzd vormt geen voorwaarde voor het kunnen verlenen van een machtiging. De waarborg dat bij de behandeling van het verzoek tot het verlenen van een machtiging de belangen van betrokkene worden behartigd, is gelegen in art. 38 lid 3 Wzd, ingevolge welke bepaling de…

Deel deze post:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MEER RECENTE BERICHTEN