Voor ontslag op de e-grond is niet vereist dat dit het laatste redmiddel is

HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:781 Voor een ontslag op de e-grond is niet vereist dat dit het laatste redmiddel is, in die zin dat een ontslag alleen mogelijk zou zijn als de werkgever met minder ingrijpende middelen niet kan volstaan. Voor een dergelijke opvatting biedt noch de tekst van de wet, noch de wetsgeschiedenis een aanknopingspunt. Achtergrond In deze zaak staat de vraag centraal of de arbeidsovereenkomst door de werkgever kon worden ontbonden op de zogenaamde e-grond (verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer ex art. 7:669 lid 3 sub e BW). De zaak is voor de tweede keer bij de Hoge Raad. In de eerste cassatieprocedure heeft de werkgever – die bij het hof in het ongelijk was gesteld – met succes erover geklaagd dat de mondelinge behandeling in deze zaak heeft plaatsgevonden voor een raadsheer-commissaris,  » Read More

Deel deze post:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MEER RECENTE BERICHTEN