Toelating van niet eerder verschenen belanghebbende in verzoekschriftprocedure

HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1967 De Hoge Raad heeft beslist dat een niet eerder verschenen belanghebbende in cassatie als belanghebbende kan worden toegelaten, indien hij buiten zijn schuld in eerdere instanties niet is verschenen, en dan zelfs nog van zijn kant incidentele cassatiemiddelen kan aanvoeren. Het ging in deze zaak om schade door olieverontreiniging die was ontstaan door een lek…

Deel deze post:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MEER RECENTE BERICHTEN