Tijdelijke huurovereenkomst niet altijd van rechtswege te beëindigen

Op grond van de Wet doorstroming huurmarkt 2015 kunnen vanaf 1 juli 2016 tijdelijke huurovereenkomst gesloten worden met betrekking tot woonruimte. Deze tijdelijke contracten eindigen van rechtswege (dus zonder opzegging). Voor corporaties geldt dat zij in beginsel een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd moeten sluiten. Alleen in enkele uitzonderingsgevallen kunnen zij een tijdelijke huurovereenkomst aangaan


Deel deze post:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MEER RECENTE BERICHTEN