Schade doordat uw wederpartij de gemaakte afspraken niet nakomt?

Schade doordat uw wederpartij de gemaakte afspraken niet nakomt? Het kan zich bij elke overeenkomst voordoen: de wederpartij komt haar afspraken niet na. Op het moment dat u een overeenkomst heeft gesloten en uw wederpartij tekortschiet in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen, kan dit ertoe leiden dat u schade lijdt. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat…

Deel deze post:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MEER RECENTE BERICHTEN