Platform digitaal oprichten BV is klaar, wetgeving blijft nog achter

Voor de digitale oprichting van een BV is een systeem nodig waarmee de notaris online een oprichter kan identificeren, hem kan spreken en de oprichtingsakte kan toelichten en passeren. Dat staat nu klaar, en wacht op de invoeren van de bijbehorende wetgeving. In een video legt de KNB uit hoe een BV online kan worden opgericht. Feedback In het najaar van 2021 gaan (kandidaat-)notarissen hiermee droogzwemmen, om zo alvast de eerste ervaringen op te doen met het DOBV-systeem (‘digitaal oprichten van een BV’). Dan kunnen zij ook feedback geven op het systeem en de bijbehorende instructies, informatie en begeleiding. De beroepsorganisatie zal deze feedback meteen oppakken om het systeem nog beter aan te laten sluiten op de dagelijkse praktijk. ‘Modern en duurzaam notariaat’ De KNB en de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) vinden online oprichting van bv’s een belangrijke stap in de modernisering van het ondernemingsrecht. Dit schrijven zij in reactie op de consultatie over het voorontwerp online oprichting bv’s. “Door de keuze om de rol van de notaris te handhaven bij de oprichting van een bv en een centraal passeersysteem te introduceren, onderstreept het ministerie van Justitie en Veiligheid het belang van rechtszekerheid, rechtsbescherming en het voorkomen van fraude en criminaliteit”, aldus de KNB in haar reactie op de consultatie. Hiermee wordt een eerste concrete stap gezet in de richting van verdere digitalisering van de verschillende typen notariële akten, waarmee ‘een fundament wordt gelegd voor een modern en duurzaam notariaat’. De GCV vindt het belangrijk dat de oprichtingsakte ook in een andere taal dan het Nederlands kan worden gepasseerd. Overigens blijft het ook mogelijk om een BV op te richten door fysiek naar de notaris te gaan. Dat is zelfs verplicht als er een vermoeden van identiteitsfraude bestaat. Het bericht Platform digitaal oprichten BV is klaar, wetgeving blijft nog achter verscheen eerst op Mr. Online.

Deel deze post:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MEER RECENTE BERICHTEN