Onderhoudsplicht voor je kinderen

In de wet is geregeld dat ouders verplicht zijn om aan hun kinderen een bijdrage te leveren voor levensonderhoud. Aan die onderhoudsplicht voor je kinderen is geen maximale leeftijd verbonden en duurt dus een leven lang. Bij kinderen ouder dan 20 jaar is het echter, anders dan daarvoor, de vraag of het kind zelf kan betalen. Alleen als hij of zij onvoldoende eigen middelen heeft om te voorzien in het levensonderhoud en deze ook in redelijkheid niet kan verwerven bestaat dan een onderhoudsplicht. Er moet sprake zijn van behoeftigheid. De procedure Het kind in deze procedure was destijds 23 jaar. Zijn ouders zijn in 2007 gescheiden. Inmiddels studeerde deze zoon en woonde hij bij zijn moeder.  » Read More

Deel deze post:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MEER RECENTE BERICHTEN