Meer geld naar justitie: OM, advocatuur en Rechtspraak enthousiast

In het recent gesloten akkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben veiligheid van de samenleving en de bestrijding van criminaliteit een prominente plek gekregen. De partijen zetten in op de aanpak van ondermijning, versterking van de sociale advocatuur en de “eenvoud, menselijke maat en uitvoerbaarheid” van wetgeving – en trekken daar oplopend structureel een miljard voor uit. De plannen…

Deel deze post:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MEER RECENTE BERICHTEN