Ingebrekestelling in stappen leidt tot verzuim

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vandaag beslist in een conflict tussen een hoofdaannemer en onderaannemer.Het conflictDe onderaannemer gebruikt een ander profiel voor een nieuwe wand in een zwembad dan het bestek voorschrijft. Als de opdrachtgever dat merkt, sommeert hij de hoofdaannemer om de profielen te vervangen door de in het bestek voorgeschreven profielen. De hoofdaannemer stuurt dan een ingebrekestelling die bestaat…

Deel deze post:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MEER RECENTE BERICHTEN