Ernstig verwijtbaar handelen van Centric jegens twee directeuren

Het gerechtshof Den Haag heeft op 6 juli 2021 geoordeeld over twee ontslagzaken van directeuren van het IT-bedrijf Centric. Het gaat om de Chief Commercial Officer (CCO) en de Managing Director Centric Staffing Services. Zij hadden zelf de kantonrechter te Gouda gevraagd hun arbeidsovereenkomsten te ontbinden wegens een ernstig verstoorde arbeidsrelatie. Het Haagse hof is evenals de kantonrechter van oordeel dat de arbeidsverhoudingen ernstig en duurzaam zijn verstoord en om die reden de arbeidsovereenkomsten moesten worden ontbonden. Dit is te wijten aan ernstig verwijtbaar handelen van Centric.Het hof in Den Haag ziet hierin aanleiding beide directeuren een transitievergoeding en een billijke vergoeding toe te kennen. De billijke vergoeding van de Managing Director Centric Staffing Services is bepaald op € 200.000,--.  » Read More

Deel deze post:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MEER RECENTE BERICHTEN