Deelname zittende opdrachtnemer bij aanbestedingen: oneerlijke kennisvoorsprong?

Een van de belangrijkste beginselen van het aanbestedingsrecht is het beginsel van gelijke behandeling. Dit betekent kort gezegd dat de aanbestedende dienst alle deelnemers aan een aanbesteding hetzelfde moet behandelen, zodat iedereen een gelijke kans heeft om de opdracht te verwerven en een “gelijk speelveld” wordt gewaarborgd. Hoe verhoudt die verplichting zich tot de deelname van de zittende leverancier aan…

Deel deze post:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MEER RECENTE BERICHTEN