De Rechtspraak laat onderzoek doen naar eigen reputatie

Het onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Motivaction. In 2016 is zo’n onderzoek al eerder uitgevoerd. De belangrijkste punten voor het verbeteren van de reputatie van de Rechtspraak waren toen: het zichtbaar naleven en uitdragen van de kernwaarden van de Rechtspraak en profileren als hoeder van de rechtsstaat, het vergroten van de transparantie en begrijpelijkheid van vonnissen, het verbeteren van servicegerichtheid en dienstverlening, het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de Rechtspraak en het zichtbaar maatschappelijk betrokken blijven door kennis te delen en mee te denken over innovatie.

Deel deze post:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MEER RECENTE BERICHTEN