CBS: ‘Samenhang tussen demografische en socio-economische kenmerken en gebruik gesubsidieerde rechtshulp’

Dat blijkt uit een onderzoek, de ‘Doelgroepenanalyse Rechtsbijstand’, dat het CBS in opdracht van het ministerie ven Justitie en Veiligheid heeft uitgevoerd naar het gebruik van rechtsbijstand na het meemaken van een life-event. Het ministerie wil met dit onderzoek meer inzicht krijgen in het gebruik van gesubsidieerde rechtshulp. Aanleiding hiervoor is de vernieuwing van het stelsel van de gefinancierde rechtshulp die momenteel plaatsvindt.

Deel deze post:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MEER RECENTE BERICHTEN