Bevindingen onderzoek naar de werking van het concurrentiebeding

Al sinds 1907 biedt de wet de mogelijkheid om een concurrentiebeding overeen te komen. Sindsdien is er niet veel gewijzigd in de wet. De manier waarop de rechtspraak met concurrentiebedingen omgaat is daarentegen erg belangrijk geworden. De afgelopen decennia zijn er diverse voorstellen tot wijziging van de wet ingediend, maar deze hebben het niet gehaald. Op één uitzondering na: in 2015 is bij de Wet werk en zekerheid ingevoerd dat in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in beginsel geen concurrentiebeding opgenomen mag worden.


Deel deze post:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MEER RECENTE BERICHTEN