Begrenzing van open normen in een bestemmingsplan

In het Besluit ruimtelijke ordening en de Crisis- en Herstelwet is geregeld dat de gemeenteraad bij de vaststelling van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte gebruik mag maken van open normen. Dit zijn normen die nader worden uitgewerkt in beleidsregels en dus niet in het bestemmingsplan zelf. Deze dynamische verwijzingen in de planregels maken het mogelijk om globaler te bestemmen en…

Deel deze post:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MEER RECENTE BERICHTEN