Advocaten en notarissen ontevreden over wetgeving rond turboliquidatie

Dat schrijft de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) in haar advies over het voorontwerp Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie. Van de gecreëerde wettelijke ruimte om misbruik tegen te gaan moet ook daadwerkelijk gebruik worden gemaakt, stelt de GCV. In deze commissie werken de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) samen met de Nederlandse orde van advocaten (NOvA). De Commissie brengt namens de beide beroepsorganisaties advies uit over wetsontwerpen en wetsvoorstellen. De adviezen zijn met name gericht op de bevordering van de wetgevingskwaliteit en dienen het belang van een goede beroepsuitoefening door notarissen en advocaten. Turboliquidatie Het voorontwerp regelt de ontbinding van een rechtspersoon zonder baten: de turboliquidatie. Dat is een ‘ontbinding op eigen initiatief’, zodat ook schuldeisers doorgaans niet weten dat de rechtspersoon niet meer bestaat. Omdat zij hoeven niet te worden geïnformeerd, heeft dat geleid tot schuldeisersbenadeling. Met het wetsontwerp wil de minister de positie van schuldeisers beschermen, de transparantie verhogen en misbruik ontmoedigen. Daarvoor komt een financiële verantwoordingsplicht voor de bestuurders en wordt een civielrechtelijk bestuursverbod geïntroduceerd. Kanttekeningen De GCV onderschrijft in haar advies dat het wenselijk is om de positie van schuldeisers bij gebruikmaking van de turboliquidatie te verbeteren. Met transparante informatievoorziening zullen zij kunnen opkomen tegen benadeling en zodoende beter worden beschermd. Maar de GCV plaatst in haar advies ook diverse kanttekeningen bij het voorontwerp. Misbruik Zo zijn er signalen dat veel ondernemers, mede door de coronacrisis, overwegen om gebruik te maken van de turboliquidatie. De verwachte toename van het gebruik van deze regeling brengt het risico mee dat er ook misbruik van wordt gemaakt: als de rechtspersoon ophoudt te bestaan mét achterlating van schulden. Het onbetaald laten van schulden kan te maken hebben met onrechtmatig of frauduleus handelen van bestuurders. Dit wetsontwerp beoogt de transparantie van de turboliquidatie te vergroten, de rechtsbescherming van schuldeisers te verbeteren en misbruik ervan effectiever te bestrijden. Het bericht Advocaten en notarissen ontevreden over wetgeving rond turboliquidatie verscheen eerst op Mr. Online.

Deel deze post:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MEER RECENTE BERICHTEN